3 (3).jpg

Historie naší firmy začíná u pana Jana Höniga, který se vyučil řemeslu v roce 1957 a aktivně se mu věnoval až do roku 2014.
Živnost založil se svým zetěm Milanem Vrbou v roce 1993. Ten o pět let později vedení převzal.
V současné době zajišťují chod firmy vnoučata pana Höniga. Výrobu a vedení má na starost Jan Vrba. Administrativě se věnuje Magda Vrbová.

 

Zůstáváme věrní tradici a rodinné firmě.
Pokračujeme v modernizování našich metod i vybavení,

S deseti zaměstnanci vyrábíme na ploše 300 metrů čtverečních.
Pokrýváme široké spektrum průmyslu.
Zabýváme se kusovou i sériovou výrobou.

 

Jsme kovotlačitelé.